top of page

Bryd stress-tabuet i din virksomhed

Effektiv forebyggelse med konkret viden og brugbare værktøjer

Om vi vil være ved det eller ej – det at få eller have stress er stadigvæk tabubelagt! Vi taler om stress – ja-ja – ingen vil have den, og ofte handler vi først, når skaden er sket.


Stress kommer snigende. Den er utilregnelig, fordi den evner at blive en ubevidst del af hverdagen. Når en sygemelding er stressrelateret:

  • kan det mærkes på trivslen

  • kan det starte en dominoeffekt

  • kan det ses på bundlinjen, for det koster kassen

Heldigvis er der lys for enden af tunnellen, så det behøver slet ikke at være så tungt og mørkt. Der kan nemlig gøres noget ved det. Det kan ændres, og du er den vigtige spiller, der kan ændre det. Jeg vil vide mere.

Det at bryde stress-tabuet, kræver ikke kun vilje og mod. Det kræver også en bevidst indsats og aktiv handling fra virksomhedens side. Stress-tabuet kan brydes med fælles fodslag og en målrettet indsats. Det gør en forskel at starte ude i virksomhederne. Jeg vil vide mere.

Jeg er specialist i stress og mental sundhed samt adfærdsdesigner, og hjælper jer med brugbare værktøjer, foredrag, evidensbaseret viden, rådgivning, udarbejdelse og implementering af AntiStressPlaner m.m.

Virksomheder: About Me

AntiStressPlan

Effektiv forebyggelse

Hvad gør du, når en kollega eller en med-arbejder ændrer adfærd? Det kan være tegn på stress eller begyndende stress.


AntiStressPlanen er en forebyggende og målrettet indsats mod stress i virksomheden.  Den fortæller helt enkelt hvad du gør, hvor-når du sætter ind, og hvordan du griber det an, når du spotter stress internt. Bryd stress-tabuet og undgå dominoeffekten med en plan der virker – også på lang sigt.

AntiStressForløb

Simple værktøjer

Undgå, at stressen bider sig fast, tager styr-ingen og kører dig eller en kollega i sænk. Bryd stress-tabuet med et AntiStressForløb.


AntiStressForløbet er ikke en smutvej til robusthed eller ekstra styrke. Det er bevidst viden og konkrete værktøjer til at få dig på

rette spor igen og ud af stress, inden det er for sent. Det er et forløb, som gør dig i stand til at se den egentlige årsag til din stress her og nu – og fremadrettet.

AntiStressSparring

Trivsel begynder i kroppen

Det gør mistrivsel også. Mistrivsel er bare altødelæggende. Du ved sikkert også, at det, der får mest fokus, vinder!


Bryd stress-tabuet og benyt dig af Anti-StressSparring, når den fx står på forandring i virksomheden. Forandringer skaber mod-stand – siger man. Sådan behøver det slet ikke at være. AntiStressSparring er en lille indsats med en høj økonomisk besparelse, og en høj signalværdi – også på den lange bane.

Virksomheder: Services
bottom of page