top of page

Symptomer på stress

Kroppen råber om hjælp

Det kan siges ganske kort, symptomer på stress viser sig fysisk, følelses-, adfærds- samt tankemæssigt, som også kaldes kognitivt. Det er kroppens  måde at fortælle dig, at der er noget galt – og ja stress kan godt snyde dig.


De fysiske symptomer på stress kan være svimmelhed, rysten på hænder, hovedpine, overfladisk åndedræt, diarré, forværring af kroniske sygdomme, søvnløshed, afbrudt søvn m.m.

De følelsesmæssige symptomer på stress kan vise sig som nervøsitet, lavt selvværd, distræthed, tristhed, irritabilitet, rastløshed, skyld/dårlig samvittighed, sårbarhed overfor kritik m.m.

De adfærdsmæssige symptomer på stress kan vise sig som småkonflikter med kollegaer, øget sygefravær, fysiske klager, øget forbrug af alkohol, sjuskefejl bliver hyppigere m.m.

De tankemæssige – kognitive – symptomer, kan vise sig som svigtende hukommelse, manglende overblik, indlæringsvanskeligheder, koncen-trationsbesvær, svært ved at træffe beslutninger m.m.

Jo længere tid du udsætter din krop for stresshormonerne adrenalin og kortisol, des kraftigere og hyppigere bliver reaktionerne. Konsekvens-erne og følgevirkningerne af langvarig stress kan blive fatale! De kan få din krop til at kollapse, give dig hukommelsestab, kronisk hovedpine for nu bare at nævne nogle få. Din krop kan blive så medtaget af langvarig stress, at du risikerer ikke længere at evne at være i stand til at varetage dit arbejde.

Hvis du er i tvivl om du har stress – er du ikke i tvivl!

Som specialist i stress og mental sundhed hjælper jeg dig med at få klarhed over dit stressniveau og med at komme ud af dit stress. Med evidensbaseret viden og effektive værktøjer skal vi nok få dig på ret køl igen.

Kontakt mig for en kort snak om, hvordan du kommer videre herfra.

Symptomer på stress: Service
bottom of page