top of page
Design uden navn (3).jpg

Gabriele Heun

Det skal give mening

Siden starten af '00-erne har jeg set og er blevet mødt med flere og flere tilfælde af stress, og det accelererer. Det har ramt familie, nære venner, fjerne relationer, kollegaer m.fl. – Det påvirkede mig, mest af alt, fordi jeg ikke kunne gøre noget konkret ved det!

Når jeg har stået i de situationer, har jeg manglet viden og effektive værktøjer for at kunne hjælpe og gøre en forskel. Det kan jeg nu i kraft af mine seneste efteruddannelser. Derudover er min tilgang ligefrem og jordnær. Jeg benytter værktøjer fra mine seneste efter-uddannelser og mine +30 års erhvervs- og ledelseserfaring fra priva-te virksomheder (danske som globale), heraf 12 år i Facility, hvor out-sourcing, opstarter, implementeringer, integrationer og drift har væ-ret min hverdag. Jeg kender udfordringerne, der kan opstå i samar-bejdet mellem leder og medarbejdere gennem egne erfaringer fra erhvervslivet og som leder.

Min mission er at få brudt med stress-tabuet. Jeg gør det ved hjælp af forskellige indsatser som fx at inkorporere AntiStressPlaner, Anti-StressForløb og/eller forestå AntiStressSparring hos jer. Med dem kan hverdagen fungere og jeres forandringer kan gennemføres, uden at stress bliver en ubehagelig overraskelse – også økonomisk – og det giver mening!


Missionen er lykkedes, når stress ikke længere er tabubelagt.

Om: About
bottom of page