top of page

AntiStressSparring

Trivsel og kultur går hånd-i-hånd

Det gør mistrivsel og kultur også. Den finder sin vej rundt i organisationen, øger sygefraværet og utilfredsheden. Den ændre på kulturen og den får jeres nøglemedarbejdere til at søge væk. Mistrivsel er ødelæggende for den mentale sundhed og for virksomheden og den er dyr i længden – meget dyr. Vil I også undgå det?

Forandringer tager tid, og ofte synes vi at have for lidt tid til rådighed til dem. Kan du nikke genkendende til det? AntiStressSparring er også en slags forandring, men den er i høj grad et aktivt tiltag, som er med til at bryde med stress-tabuet.


Forandringer skaber modstand – siger man. Modstand er en helt naturlig reaktion på forandringer i det hele taget, fordi forandringer ofte  føles og ses som et indgreb. Sådan behøver det slet ikke at være. Som adfærdsdesigner kan jeg hjælpe jer med at gribe jeres forandring korrekt an. Og som specialist i stress og mental sundhed bliver det uden at gå på kompromis med trivslen. Dermed behøver stress ikke at blive en ubehagelig overraskelse, ej heller økonomisk, for jer – Hvis I tør?


AntiStressSparring er klar viden med how-to værktøjer og effektive metoder, der virker efter hensigten. Det er en stor mundfuld. Derfor foreslår jeg, at du kontakter mig, så tager vi et uforpligtende møde, hvor vi drøfter sagen.


"Trapper vaskes bedst oppefra!"

AntiStressSparring: Service
bottom of page