top of page

AntiStressPlan

Værn om medarbejderne og begræns det økonomiske tab, som stress medfører

De ansatte er virksomhedens vigtigste ressource, og den ressource skal være i balance. Udover den fysiske sundhed, har vi brug for, at vores hjerne er i stand til at træffe beslutninger og afkode signalerne fra vores krop, følelser og tanker samt fra vores sociale og fysiske omgivelser. Når en sygemelding er stressrelateret, kan det ses på bundlinjen, og det kan starte en dominoeffekt. Kom den i forkøbet og få udarbejdet en målrettet AntiStressPlan til virksomheden.

Hvorfor investere tid og penge i en AntiStressPlan?

Fordi de ansattes velbefindende og trivsel er en meget vigtig brik for virksomhedens økonomi, og fordi hverdagen er under pres og uforud-sigelig. Den forebyggende stressindsats til organisationen er, på lige fod med evakueringsplaner, flugtvejsskilte, førstehjælp, brandøvelser, hjertestarter m.m. også med til at sikre liv fra bund til top i organisationen. 


Der er meget at miste – også økonomisk, ved ikke at gøre noget aktivt. AntiStressPlanen er en lille indsats med en høj signalværdi. Den er effektiv her og nu, og på den lange bane, fordi den er målrettet virksomheden. Det bliver kun nemmere herfra.


Som specialist i stress og mental sundhed og som adfærdsdesigner hjælper jeg med brugbare værktøjer, evidensbaseret viden, rådgivning, foredrag, udarbejdelse af AntiStressPlaner m.m.

Stress-tabuet kan brydes med fælles fodslag og en målrettet indsats.


Lad mig komme forbi til en uforpligtende snak om, hvordan det gribes an, og hvordan I kommer videre herfra.

AntiStressPlan: Services
bottom of page