top of page

AntiStressForløb

Ting tager tid – Det gør stress også!

Kender du den der følelse i kroppen, der siger "det er ikke godt det her"? Du ved sikkert også, hvordan det føles i dig, når du har det godt? Livet er uforudsigeligt, og stress er det slag, du ikke ser, men som slår dig ud. Vi lever i et accelerationssamfund, vil nogle kalde det. Netop derfor handler det om at have det godt, fysisk og mentalt, for at kunne levere optimalt.


AntiStressForløbet er et målrettet og forebyggende forløb, som kan benyttes til medarbejdere såvel som ledere for netop at undgå, at stress sætter sig fast, og er med til at skabe mistrivsel.


Og hvorfor nu bekoste det?

Fordi det er virksomheden, som rammes mærkbart økonomisk, når en sygemelding er stressrelateret. Stress kommer ubelejligt, skader trivslen og kan nemt starte en dominoeffekt.

AntiStressForløbet består, kort fortalt, af en stress-screening og et samtaleforløb. Stress-screeningen, som er første skridt, er en afklarende afdækning, der viser, om du er presset eller stresset, og i givet fald, hvor stresset du er. Samtaleforløbet er samtaler, hvor vi finder frem til årsagen til din stress. Du får de værktøjer, som netop du har brug for, for at komme ud af din stress og holde dig stressfri. Mine erfaringer viser, at samtaleforløbet strækker sig over 4 – 10 samtaler, alt afhængig af, hvor tidligt du bliver opmærksom på din stress. AntiStressForløbet foregår naturligvis i fortroligt rum.

Det er helt i orden at være mere nysgerrig på AntiStressForløbet. Jeg kommer gerne forbi til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan gribe det an hos jer, og hvordan I kommer videre herfra.

AntiStressForløb: Services
bottom of page